Mental och psykisk hälsa

Psykisk ohälsa, som ångest, depression och stressrelaterade syndrom, är vanligt förekommande, medför stort lidande och är en av primärvårdens största patientgrupper. Primärvårdsforskning inom psykisk ohälsa berör en mängd delområden där några av de största är behandling av psykisk ohälsa, bedömning och utredning samt prevention.

Centrala frågor som medlemmarna i nätverket på olika sätt försöker besvara är: hur kan psykisk ohälsa effektivt behandlas med psykologisk och farmakologisk behandling i primärvården? Hur kan psykisk ohälsa mätas och diagnosticeras på ett reliabelt sätt? Vilka åtgärder kan användas i primärvården för att förebygga psykisk ohälsa?

Kontaktperson och sammankallande

Erik Hedman Lagerlöf

AVC-samordnare Gustavsberg
Leg psykolog
Adjungerad professor

Övriga medlemmar i närverket

Jeanette Westman

Distriktssköterska
Professor

Marina Taloyan

AVC-samordnare Hässelby/Akalla
Docent

Nouha Saleh-Stattin

Koordinator
Diabetessjuksköterska
Med. dr

Eva Toth-Pal

AVC-samordnare Liljeholmen
Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Solvig Ekblad

Adj professor

Sigrid Salomonsson

Doktorand

Erland Axelsson

Leg psykolog
Lic psykolog

Anna Bergman

Doktorand