Klinisk pedagogik

Medicinsk pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde från både vård- och beteendevetenskaper, främst pedagogik men också psykologi, sociologi och socialantropologi.

Forskarna inom nätverket vill skapa möjligheter att utveckla kunskap om hur lärprocesser för studenter, akademiker, professionella yrkesutövare och patienter kan stimuleras och drivas i en primärvårdskontext, exempelvis betydelsen av undervisning och lärande i de sammanhang som särskilt utmärker det medicinska området och vårdområdet.

Kontaktperson och sammankallande

Christina Olsson

Enhetschef: Utbildning - VIL - VFU
AVC-samordnare Danderyd
Fysioterapeut
Med. dr

Eva Toth-Pal

AVC-samordnare Liljeholmen
Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Övriga medlemmar i närverket

Bo Christer Bertilson

AVC-samordnare Huddinge/Flemingsberg
Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Erika Berggren

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska
Med. dr

Karin Björklund

AKA
Övergripande Region Stockholm
Arbetsterapeut

Helena Salminen

Specialist i allmänmedicin
Docent

Maria Fröberg

Medicine doktor

Marina Taloyan

AVC-samordnare Hässelby/Akalla
Docent