Klinisk pedagogik

Medicinsk pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde från både vård- och beteendevetenskaper, främst pedagogik men också psykologi, sociologi och socialantropologi.

Forskarna inom nätverket vill skapa möjligheter att utveckla kunskap om hur lärprocesser för studenter, akademiker, professionella yrkesutövare och patienter kan stimuleras och drivas i en primärvårdskontext, exempelvis betydelsen av undervisning och lärande i de sammanhang som särskilt utmärker det medicinska området och vårdområdet.

Kontaktperson och sammankallande

Eva Toth-Pal

Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Övriga medlemmar i närverket

Bo Christer Bertilson

Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Erika Berggren

Distriktssköterska
Med. dr

Maria Fröberg

Studierektor område: Sydväst
Specialist i allmänmedicin