Ämnesomsättning och endokrina funktioner

Inom nätverket studeras: att förebygga demens och studera stillasittande, att se samband mellan benskörhet och frakturrisk och D-vitamin status, diabetes komplikationer som exempelvis neuropati, utbildningspaket i kulturell kompetens för vårdpersonal mm.

Det pågår även studier kring digitala hjälpmedel och innovativa sätt att ha kontroll för sin sjukdom för patienter med diabetes. Studier inkluderar både patienter födda i Sverige och utanför Europa, yngre och äldre, med prediabetes, diabetes och osteoporos.

Kontaktperson och sammankallande (Diabetes)

Övriga medlemmar i nätverket (Diabetes)

Anna Ugarph Morawski

Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Bo Christer Bertilson

Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Kontaktperson och sammankallande (Osteoporos)

Övriga medlemmar i nätverket (Osteoporos)

Hans Lundin

Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Mahmood Ahmet

Medicine doktor

Eva Toth-Pal

Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Holger Theobald

Docent