Ytterligare medel beviljade för projektet Telemedicin sår

Projektet Telemedicin sår vid Liljeholmens universitetsvårdcentral får stöd från Omställningsfonden och ytterligare medel från Region Stockholms Innovationsfond för att förbättra vården av svårläkta sår genom distanskonsultationer i primärvården och särskilt boende för äldre (SÄBO). Med de nya medlen kan distanskonsultationerna öka, fler sårkonsulter inkluderas, en ny sårmottagning öppnas, och fler kan ges möjlighet att prova det nya arbetssättet.

Revison, omläggning och kompressionslindning av patient med venösa bensår. Sjuksköterskor och undersköterskor i hemsjukvården på Liljeholmens vårdcentral får utbildning och handledning av Helene Andersson och Kurt Gerok-Andersson.

 

Hjalmar Olsson, projektledare vid Liljeholmens universitetsvårdcentral, uttrycker sin glädje över de tilldelade medlen.
– Detta ger oss fina förutsättningar att fortsätta utveckla Telemedicin sår och det innovativa arbetssättet som det innebär för primärvården och SÄBO.

Enklare och mer effektiv sårbehandling

Projektet, som startade 2023, vill förbättra sårbehandling genom att låta sjuksköterskor och undersköterskor konsultera sårexperter direkt med hjälp av Dermicus sårplattform och Karolinska Universitetssjukhusets videolösning.
– Detta kan göra sårbehandling enklare och mer effektiv, särskilt i hemsjukvården, samtidigt som vi i primärvården får möjlighet att stärka vår kompetens inom sår, menar Hjalmar Olsson.

Fler får chans att prova arbetssättet

Med de nya medlen kommer det vara möjligt att öka antalet distanskonsultationer både på Liljeholmens universitetsvårdcentral och  Familjeläkarnas SÄBO-läkarorganisation. Två nya utbildare och sårkonsulter inkluderas i projektgruppen, och en ny sårmottagning startas upp på Liljeholmens vårdcentral. Dessutom kommer fler intresserade att få chansen att prova det nya arbetssättet att ha distanskonsultationer.
– Det multidisciplinära samarbetet och bredden i projektgruppen är mycket värdefullt för arbetet framåt under 2024. Genom att driva projektet på en universitetsvårdcentral skapas även möjligheter att involvera studenter och forskare från olika professioner i det fortsatta arbetet med digitalt stöd för verksamhetsutveckling, tillägger Hjalmar Olsson.

För mer information om projektet, kontakta Hjalmar Olsson på Liljeholmens universitetsvårdcentral: hjalmar.olsson@regionstockholm.se

 

Ta del av fortbildning inom sårbehandling

APC:s utbildningstillfällen:

Öppen e-kurs i sårbehandling på Lärtorget >>
Utbildningen är en baskurs i sårbehandling och består av två delar, en inledande webbutbildning för självstudier, följt av en praktisk examinationsdel.  

Sårsmart.se >> 
Förbättra din sårdiagnostik och sårbehandling, sju typer av sår med bilder och korta patientfall framtagen av Strama.

RiksSår >> 
En digital sårutbildning som följer de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen.

 

Publicerad 2024-02-05