Välkommen till digitala workshops som stöd i förbättringsarbete 2023

I april och början av maj erbjuds digitala workshops inom olika ämnesområden för dig som är igång med att planera och genomföra förbättringsarbete inom primärvården. Anmäl dig redan nu!

Datum och ämnesområden:

5/4: Levnadsvanor, kl 10.30-12.00. 
11/4: Smärta, kl 10.30-12.00. 
17/4: Endokrina sjukdomar, kl 13.00-14.30. 
19/4: Cancersjukdomar, kl 10.00-11.30. 
19/4: Försäkringsmedicin, kl 10.00-11.30. 
19/4: Osteoporos, kl 14.00-16.00. 
20/4: Äldre personers hälsa, kl 14.00-15.30. 
26/4: Våld i nära relationer, kl 9.00-10.30. 
26/4: Lung- och allergisjukdomar, kl 14.00-15.30. 
4/5: Hjärt- och kärlsjukdomar, kl 14.30-16.00. 

 

Publicerad 2023-02-21