Välkommen till digitala workshops som stöd i förbättringsarbete 2023

I april och början av maj erbjuds digitala workshops inom olika ämnesområden för dig som är igång med att planera och genomföra förbättringsarbete inom primärvården. Anmäl dig redan nu!

Datum och ämnesområden:

5/4: Levnadsvanor, kl 10.30-12.00. Anmäl dig här >>
11/4: Smärta, kl 10.30-12.00. Anmäl dig här >>
11/4: Stroke/TIA, kl 13.00-14.30. Anmäl dig här >>
17/4: Endokrina sjukdomar, kl 13.00-14.30. Anmäl dig här >>
19/4: Cancersjukdomar, kl 10.00-11.30. Anmäl dig här >>
19/4: Försäkringsmedicin, kl 10.00-11.30. Anmäl dig här >>
19/4: Osteoporos, kl 14.00-16.00. Anmäl dig här >>
20/4: Äldre personers hälsa, kl 14.00-15.30. Anmäl dig här >>
26/4: Våld i nära relationer, kl 9.00-10.30. Anmäl dig här >>
26/4: Lung- och allergisjukdomar, kl 14.00-15.30. Anmäl dig här >>
4/5: Hjärt- och kärlsjukdomar, kl 14.30-16.00. Anmäl dig här >>