Tre ST-läkare beviljade forskningstid

ST-läkarna Kristin Michelet på Ektorps vårdcentral, Manos Kokoroskos på Täby Centrum husläkarmottagning, Prima vård och Erik Chen på Dalens vårdcentral har beviljats finansiellt stöd av Region Stockholm för doktorandstudier. Deras forskningsområden handlar om osteoporos, fallrisk och fysisk träning hos äldre kvinnor, användning av hälsobedömningsverktyg och följsamhet till riktlinjer för läkemedelsbehandling bland äldre patienter med hjärtsvikt.

Region Stockholm genomför som en del av Primärvårdsstrategin under åren 2021–2025 en särskild satsning på forskarutbildning inom ramen för forskar-ST (forskningsinriktad specialiseringstjänstgöring) i allmänmedicin. Varje år under perioden kommer 3 forskar-ST-block att utlysas och knytas till i förväg granskade och utvalda forskningsprojekt. Huvudansvaret för forskarutbildningen ligger hos Sektionen för allmänmedicin och primärvård vid institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) vid Karolinska Institutet, och genomförs i samverkan med Akademiskt Primärvårdscentrum, APC.

I denna ansökningsomgång har tre ST-läkare beviljats forskartjänster inom områden angelägna för primärvården.

Projekt 1: Osteoporos, fallrisk och fysisk träning hos äldre kvinnor

ST-läkare: Kristin Michelet, Ektorps vårdcentral.
Vetenskaplig handledare: Hans Lundin.
ST-studierektor: Lennart Råhlén.

Projekt 2: Uppföljning av äldre vuxnas hälsa för förebyggande och tidiga insatser: användning av Hälsobedömningsverktyget i den svenska primärvården  

ST-läkare: Manos Kokoroskos, Täby Centrum husläkarmottagning, Prima vård.
Vetenskaplig handledare: Caroline Wachtler 
ST-studierektor: Luisa Escuder Miguel

Projekt 3: Följer primärvården riktlinjer för läkemedelsbehandling bland äldre patienter med hjärtsvikt och samsjuklighet, och gör det skillnad? Ett projekt med blandade metoder i Svensk Primärvård 

ST-läkare: Erik Chen ST, Dalens vårdcentral.
Vetenskaplig handledare: Katharina Schmidt-Mende.  
ST-studierektor: Charlotte Ulas-Nyholm ST-studierektor.