Stärkt kunskapsutbyte mellan APC och Mayokliniken

Efter APC:s nyliga besök på Mayokliniken i USA intensifieras samarbetet för att öka kunskapsutbyte. Diskussionerna kretsade kring möjliga partnerskap inom interprofessionella studentaktiviteter och utvärdering av den svenska SIP-modellen både i Sverige och USA.

I mitten av maj möttes företrädare från Mayokliniken i USA, Akademiskt primärvårdscentrum (APC), Karolinska Institutet och olika vårdgivare i Stockholm för ett givande utbyte. Nyligen stärktes samarbetet ytterligare när representanter från Karolinska Institutet och APC besökte Mayokliniken i Rochester. Syftet med detta gemensamma initiativ är att öka kunskapsutbytet och främja samarbete mellan parterna.

Under besöket i USA diskuterades möjliga samarbeten, bland annat kring interprofessionella studentaktiviteter (IPL), för att ge studenter optimala förutsättningar att samarbeta och utvecklas i sina framtida yrkesroller. Ett annat fokus för diskussionerna var att utvärdera den svenska SIP-modellen i klinisk verksamhet, och även involvera studenter i ett senare skede som en studentaktivitet. SIP är en förkortning av samordnad individuell plan, som kommuner och regioner ska upprätta när de bedömer att insatser behöver samordnas.
– Att skapa en samordnad individuell plan (SIP) kan vara värdefull i olika situationer. Genom att planera samarbetet mellan hälso- och sjukvården samt socialtjänsten minskar risken för att patienten blir "bollad" mellan olika verksamheter utan tydligt ansvar. Trots att användningen av SIP är reglerad genom svensk lag finns det ännu ingen vetenskaplig utvärdering av hur effektiv arbetsmodellen faktiskt är, säger docent Marina Taloyan vid APC.

Som ett första steg planeras att utvärdera effekterna av den svenska modellen för SIP inom svensk primärvård. Efter detta planeras anpassning och testning av modellen i en amerikansk kontext.
– Det är spännande att Mayokliniken, som är en internationell förebild för att integrera forskning med klinisk verksamhet, visar intresse för den svenska modellen, säger Marina Taloyan.

 

 

Publicerad 2023-12-14