Lansering av rapport om våld i nära relation 8 mars. Programmet klart!

Den 8 mars 2022 bjuder Akademiskt primärvårdscentrum in till ett morgonseminarium då vi lanserar resultaten av en stor enkätstudie där omkring 6 000 kvinnor i regionen besvarat frågor om hälsa och våldsutsatthet. Varmt välkommen att delta via länk!

VAD: Lansering av unik studie om våld i nära relation och hälsa
NÄR: 8 mars, 2022 kl.08.30-10.30
VAR: För dig som deltar på plats: Westmanska palatset, lokal Bryggarkungen, Holländargatan 17. Länk till dig som deltar digitalt skickas ut inför konferensen.
Seminariet spelas även in.

Program 8 mars

Klicka på "Se hela programmet" för fullständig information.

08.30 – 09.00
Kaffe och smörgås

09.00
Inledning
Ylva Elvin-Nowak, fil dr, leg psykoterapeut, chef för enheten Våld i nära relationer

09.10
Våld i nära relationer – en angelägen fråga för Region Stockholm
Désirée Pethrus, vårdutvecklingsregionråd, Region Stockholm
Talla Alkurdi, oppositionsregionråd, Region Stockholm
Maria Hjalmarsson, närsjukvårdschef, Stockholms läns sjukvårdsområde  

 

 

Våld i nära relationer är ett omfattande problem som i hög grad gäller hälso- och sjukvården. Att leva med våld i en nära relation leder ofta till ohälsa och sjukdom. Våldsutsatta söker mycket vård, men berättar sällan om våldsutsattheten.

Allt detta vet vi från såväl internationella studier som nationell statistik. Men hur ser det ut i vår egen region? Det vet vi väldigt lite om. Länge har vi fått hålla till godo med nationell statistik som har nästan tio år på nacken. Fram tills nu.

Den 8 mars 2022, kl 08.30-10.30 bjuder Akademiskt primärvårdscentrum in till ett morgonseminarium för att berätta om resultaten av en stor enkätstudie där runt 6 000 kvinnor i regionen besvarat frågor kring hälsa och våldsutsatthet.

Vi presenterar fakta om hur vanligt våld i nära relation är, vilka som utsätts och på vilket sätt. Vi berättar om kopplingen mellan ohälsa och våldsutsatthet och hur våldsutsatta upplever mötet med hälso- och sjukvården. Under förmiddagen blickar vi även framåt och presenterar en ny webbutbildning om våld i nära relation.

Seminariet vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård samt tandvård, politiker och politiker, och till alla andra som på ett eller annat sätt är intresserade av detta angelägna ämne.