Nytt telemedicinprojekt ska förbättra för patienter med svårläkta sår

En ny metod för att snabbare bedöma och behandla patienter med svårläkta sår ska testas i primärvården. Med hjälp av mobiltelefoni och videosamtal fotas och filmas svårläkta sår och skickas vidare till sårkonsulter som gör en bedömning och rekommendation. Bakom projektet, som beviljats 200 000 kronor av Innovationsfonden, står Liljeholmens akademiska vårdcentral och Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB.

– Vi är glada att vi fått finansiering. Med projektet hoppas vi erbjuda patienter med svårläkta sår en snabbare bedömning, minska lidande och förkorta läkningstider, och på sikt även minska behovet av att remittera patienten vidare. Vi har så smått rullat i gång de första konsultationerna, säger Hjalmar Olsson, specialist i allmänmedicin på Liljeholmens akademiska vårdcentral och koordinator för projektet ”Telemedicin sår”.

Hjalmar Olssson på Liljeholmens akademiska vårdcentral är hoppfull att projektet ska förbättra för patienter med svårläkta sår.

Projektet som löper över 12 månader tilldelades nyligen 200 000 kronor av Region Stockholms Innovationsfond och ska testa teknik för distansbedömning av sår mellan primär- och sekundärvård.

Svårläkta sår är en av primärvårdens stora utmaningar som drabbar framför allt äldre och sköra patienter med flera underliggande sjukdomar som exempelvis diabetes. 
– För patienterna medför såren ofta smärta, begränsad rörlighet, isolering och behov av regelbundna omläggningar. Orsakerna kan variera och vid komplicerade fall kan det vara värdefullt att bjuda in en sårspecialist för konsultation via digital teknik, menar Hjalmar Olsson.

Det nya arbetssättet ska testas både på patienter som är inskrivna i hemsjukvården men också de som kommer till sköterskemottagningen på vårdcentralen för såromläggning. I projektet deltar läkare och sjuksköterskor vid Liljeholmens akademiska vårdcentral, Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB som ansvarar för läkarinsatserna på äldreboenden och diabetesfotsårsmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
– Det är fler sårkonsulter på väg in i projektet, bland annat Susanne Dufva, specialistsjuksköterska och Marianne Degerman, fysioterapeut och doktorand. Vi välkomnar även fler som vill testa sårbedömning på distans som hudläkare, sjuksköterskor som kan sårvård, onkologer och kärlkirurger, säger Hjalmar Olsson.

Undersökningen och bedömningen av sår genomförs på distans med så kallad telemedicin. I projektet testas dels Dermicus digitala beslutsstöd som Gnosco AB står bakom.

Det bygger på en iphone med mobilapplikationen Dermicus wound. Via applikationen kan personal i primärvården på ett säkert och enkelt sätt fotografera sår som tillsammans med data om såret skickas till en digital plattformdär sårkonsulter går in och bedömer såret och ger en rekommendation om lämplig behandling.
– I dag skickar vi vanlig elektronisk remiss, kanske till Sårcentrum eller endokrinmottagning. I bästa fall går det snabbt. Men ofta tar det långt tid innan patienten kan bokas för besök och många gånger önskar remissmottagaren även fotodokumentation för att kunna prioritera rätt. Med telekonsultationen räknar vi med flera veckors tidsvinst och snabbare bildöverföring som gör att rätt behandling kan inledas snabbare, säger Hjalmar Olsson.

För patienter med svårläkta diabetesfotsår kommer dessutom videosamtal via säker länk i realtid med råd direkt att testas tillsammans med diabetesfotsårsmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Hjalmar påpekar att projektet också är ett effektivt sätt att vidareutbilda primärvårdens personal om komplicerade sår och att för att få till ett mer gränsöverskridande samarbete i den nära vården inom svårläkta sår.
– Just nu är det en pilottest. Om det faller väl ut tänker vi oss ett breddinförande likt den framgång som teledermatoskopi har blivit för fotobedömning av hudförändringar från primärvården till sekundärvården.

Sjuksköterskestudenten Eric Brown och sjuksköterskan Ida Sundelin lägger om ett långdraget fotsår och passar på att samtidigt genomföra en distanskonsultation över videosamtal med en sårkonsult. En del i projektet "Telemedicin sår" på Liljeholmens akademiska vårdcentral.

 

Publicerad 2023-04-17