Nytt stödmaterial för Fysisk aktivitet på recept!

Nu finns nya blanketter som gör det enklare att förskriva fysisk aktivitet på recept, FaR. Som hjälp i arbetet finns även korta filmer som beskriver FaR-metodens olika delar och nytt stödmaterial. Passa också på att säkra dig en plats under ett av vårens kurstillfällen där vi går igenom receptblanketterna och stödmaterialet.

Länk till Vårdgivarguiden med mer information om FaR >>

Nya receptblanketter

De tre tidigare FaR-blanketterna för barn, ungdomar respektive vuxna har nu ersatts av två nya blanketter. Det är en blankett som ersätter den vanliga blanketten för vuxna. Den andra blanketten är en förenklad version som till exempel kan användas till barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning eller personer som har begränsad kunskap i det svenska språket.

Den nya FaR-blanketten för vuxna är uppbyggd utifrån FaR-metodens olika steg och underlättar förskrivningen av FaR genom att förtydliga viktiga delar i metoden som nuvarande fysisk aktivitet, utvärdering och uppföljning. Det finns även en tillhörande manual som stöd. Den är även anpassad för att användas tillsammans med det digitala kunskapsstödet eFYSS och handboken FYSS. De nya blanketterna finns i Take Care och på Vårdgivarguiden för nedladdning.

Filmer om FaR och metoden

Det har även tagits fram två kortfilmer om FaR och FaR-metodens olika delar. En riktar sig till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Den andra vänder sig till patienter, aktivitetsarrangörer och andra som är intresserade av FaR-metoden.

Se film på Vårdgivarguiden, du måste scrolla ner på sidan för att hitta filmen >>

  •