Nytt dialogverktyg för att involvera familjen i egenvård vid typ 2-diabetes

Family Toolbox är ett dialogverktyg som öppnar för nya möjligheter att involvera hela familjen för att personer med typ 2-diabetes kan engagera sig i sin egenvård i positiv riktning. Nu har du som är intresserad av att använda verktyget möjlighet att delta i en workshop den 27 april.

Egenvård är en viktig del av behandlingen vid typ 2-diabetes för att främja hälsa och förhindra allvarliga komplikationer. Det kan handla om att mäta sitt blodsocker, ta hand om fötter, äta hälsosamt och vara aktiv i vardagen. Det kan upplevas som ett stort ansvar, ensamt och ångestladdat för den enskilde. Där har familj och vänner ofta en nyckelroll i att stötta, uppmuntra och motivera. En roll som kan upplevas som positiv, men också övermäktig och svår.  

För att stödja och engagera familjer där minst en familjemedlem har typ 2-diabets att främja egenvården i positiv riktning finns nu möjlighet för personal i primärvården att använda ett helt nytt dialogverktyg.
– Det är viktigt att även involvera familj och vänner runt omkring personen med typ 2-diabetes för att kunna stötta sin familjemedlem i egenvården. Med hjälp av dialogverktyget kan vårdpersonal skapa en bra grund för att få hela familjen att jobba mot samma mål genom att upplevelser, behov, förkunskaper, förutsättningar, hinder och syn på hälsa synliggörs och diskuteras, menar Nouha Saleh Stattin, med. dr och koordinator för kunskapsteam endokrina sjukdomar på APC och initiativtagare till att testa verktyget i svensk primärvård.

Nouha Saleh Stattin hoppas att fler blir nyfikna på att använda Family Toolbox.

Verktyget har utvecklats av forskare vid Steno Research Center i Köpenhamn i nära samarbete med personer med typ 2-diabetes, deras familjer och vårdpersonal som i sitt dagliga arbete är i kontakt med familjer som har sjukdomen i sina liv. Det består av fyra delar: familjespegeln, familjeboken, familjeplanen och familjelinjen, varav tre delar nu har översatts för att testats i svensk primärvård. 
– Erfarenheterna från Danmark visar att användningen av verktyget förändrade hur familjerna uppfattade sig själva och hur de tillsammans kan påverka sitt hälsobeteende, säger Nouha.

Familj - brett begrepp

Verktygen kan användas i alla befintliga former för patientutbildning där personer med typ 2 diabetes tar med familjemedlemmar till utbildningstillfällena.
– Helst rekommenderar vi att skapa särskilda familjeträffar och att man möts flera gånger. Efter träffarna är det meningen att man fortsätter det hälsofrämjande arbetet på egen hand.

Tanken är att så många personer som möjligt som är viktiga för personer med typ 2-diabetes ska kunna involveras.
– I dag är familjebegreppet mångfacetterat. Vi definierar därför inte familjen enbart utifrån släktskap eller vem man bor mer utan även vänner och bekanta kan inkluderas, säger Nouha Saleh Stattin.

Lär mer om teorier och bakgrund

Den 27 april kan personal i primärvården som är intresserade av att använda dialogverktyget lära mer på en work-shop. Du som deltar får bland annat ta del av bakgrunden och teorin bakom Family Toolbox, utmaningar, behov och önskemål upplevt av familjer där minst en person har typ 2-diabetes, genomgång av dialogverktyget och allmänna rekommendationer för att arbeta med familjer.
– Vi hoppas att så många som möjligt vill prova att arbeta med nya och fler perspektiv vad gäller den viktiga egenvården vid typ 2-diabetes, avslutar Nouha Saleh Stattin.   

Publicerad 2023-01-30