Ny utbildning om stress- och utmattningsproblematik

Som behandlare i primärvården möter du förmodligen ständigt patienter som söker för stress och symtom på utmattning. Symtomen kan vara väldigt varierande både avseende typ och grad av funktionsnedsättning. Som stöd i arbetet finns nu STEP-UP:s utbildning "Behandling av stress- och utmattningsproblematik" tillgänglig på Lärtorget.

– Oavsett om man har stor eller liten erfarenhet av att arbeta med patientgruppen är förhoppningen att medarbetare i primärvården genom denna kurs ska få ett strukturerat arbetssätt som gör att de känner sig trygga i att bemöta sina patienters varierade besvär, säger kursansvariga Mari von Bahr Bentzer, legitimerad psykolog vid Gustavsbergs vårdcentral.

Behandling av stress- och utmattningsproblematik är en kurs inom projektet STEP-UP och vänder sig till de på husläkarmottagningen som arbetar med patienter med stress- och utmattningsproblematik. För att delta i kursen krävs grundläggande utbildning i psykoterapi (steg 1) med inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Kursen har som övergripande mål att tillhandahålla kunskap om behandling vid kliniska stressrelaterade tillstånd som anpassningsstörning och utmattningssyndrom.

Till den digitala kursen Behandling av stress- och utmattningsproblematik >>

STEP-UP — ett stöd i det teambaserade arbetet med psykisk ohälsa och beroende

Husläkarmottagningarna fick 2021 utökade krav på insatser vid mild till måttlig psykisk ohälsa och måttligt alkoholberoende för patienter i alla åldrar. STEP-UP är ett treårigt projekt med uppdrag att skapa stöd för det arbetet i form av utbildningar, kunskapsutbyte och material att använda i den kliniska vården.