Miljonanslag för att utveckla primärvårdsanpassad behandling för patienter med långvarig trötthet, oavsett orsak

Ett forskningsprojekt från Gustavsbergs universitetsvårdcentral har fått ett anslag på 5 miljoner kronor från Forte för att undersöka om så kallad transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi kan hjälpa patienter med svår och långvarig trötthet, oavsett vad som initialt utlöste besvären.

Forskarna ska utveckla och testa en ny behandlingsmetod, så kallad transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi (KBT). Den fokuserar på kognitiva och beteendemässiga faktorer som bidrar till att vidmakthålla trötthet, oavsett vad som orsakade tröttheten, till exempel infektion, smärta eller långvarig stress.

Själva behandlingen baseras på en KBT-modell som visat sig vara effektiv för att minska svårighetsgrad av trötthet vid flera medicinska tillstånd till exempel diabetes, multipel skleros, trötthet efter covid 19, trötthet efter cancer, samt ME/CFS). Fokus ligger initialt på att stabilisera sömn- och vakenhetsrytm och hitta en jämn fördelning av aktiviteter över dagen. Därefter arbetar man med att gradvis, i nära samråd med patienten, bygga upp aktivitetsnivå och bryta negativa tankar och rädslor kopplade till trötthet.
– Utöver att utvärdera behandlingens effekt på symtom och sjukfrånvaro, ska vi undersöka vilka faktorer som påverkar hur patienterna svarar på behandlingen samt vilka faktorer som bidrar till symtomförändring över tid. Dessutom kommer vi att utvärdera behandlingens kostnadseffektivitet, säger Elin Lindsäter, legitimerad psykolog och medicine doktor som leder studien vid Gustavsbergs universitetsvårdcentral.

Elin Lindsäter på Gustavsbergs univeritetsvårdcentral leder den nya studien som fått ett stort anslag från Forte.

Den nya studien ska genomföras på minst tre vårdcentraler i Region Stockholm. Cirka 500 patienter kommer att slumpas till att få den nya behandlingsmetoden som tillägg till vanlig vård, eller till bara vanlig vård. Behandlingen har ett så kallat blandat upplägg, vilket betyder att delar av behandlingen sker via fysiska träffar och andra delar via internetbaserade moduler.
– Just nu arbetar vi intensivt med förberedelserna. Bland annat genomför vi fokusgruppsintervjuer med vårdpersonal och tränar behandlare i den nya behandlingsmodellen. Vi är även glada över att ha etablerat ett nära samarbete med professor Hans Knoop vid Amsterdam Medical Centers i Nederländerna som handleder oss i det kliniska arbetet, säger Elin Lindsäter.

Enligt Elin är studien viktig då den kan ge insikt om likheter och skillnader mellan trötthetstillstånd, diagnostiska faktorer och behandlingsrespons. Projektet har potential att bygga en stabil vetenskaplig grund för en effektiv och lättillgänglig behandling som kan användas brett inom primärvården.
– Det är angeläget att utforska behandlingsmetoder för svår trötthet i primärvården, särskilt med tanke på nedläggning av vårdvalet för utmattningssyndrom, långvarig smärta och ME/CFS i Region Stockholm under 2025, menar Elin Lindsäter.

 

 

Publicerad 2023-11-07