Grattis docent Hanna Sandelowsky

Vi är glada att meddela att Hanna Sandelowsky, distriktsläkare och forskare som är knuten till Akademiskt primärvårdscentrum, har blivit utnämnd till docent av Karolinska Institutets docenturnämnd.

Hanna Sandelowsky. Foto: Marcus Gustafsson

 

Hur känns det?

Tack för gratulationerna! Det känns roligt, spännande, men lite nervöst också. Jag samarbetar sedan länge med några andra docenter i allmänmedicin, och jag känner att jag plötsligt har ganska stora skor att fylla.

Vad innebär utnämningen för dig?

Det är ett officiellt erkännande av att jag är kompetent nog för att självständigt driva vetenskapliga och pedagogiska projekt. Det är en sak att gilla forska och undervisa, och en annan att få bekräftelse på att man är hygglig på det. Så det betyder mycket för min känsla av professionell identitet: jag har i 25 år varit i första hand allmänläkare, men nu kan jag med lite mer pondus kalla mig för lärare och forskare också. Jag hoppas att docenturen kan positionera mig bättre när jag i konkurrens med andra söker forskningsstöd och finansiering för mina projekt. Utnämningen kan också innebära nya åtaganden och plikter, som att delta i betygsnämnder och utformning av studentundervisning.

Hur har din forskning bidragit till praktisk nytta?

  1. Vi har sett stora brister i både diagnos och omhändertagande av KOL-patienter i Stockholms primärvård. En intervjustudie med 57 allmänläkare visade att läkarna upplevde konstant tidsbrist, vilket ledde till nedprioritering av KOL. Vi skapade en skräddarsydd KOL-fortbildning för läkare i Region Stockholm, vilket förbättrade deras kunskaper om KOL och ökade remisser till fysioterapeut samt minskade rökning bland KOL-patienter. Studierna användes som underlag till Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för KOL och astma (2023).
  2. En epidemiologisk studie med 20 000 KOL-patienter visade att endast sju procent av fallen följdes upp inom de rekommenderade sex veckorna efter försämringsperioden. Jag anser att detta är skandalöst låga siffror. Studien blottade stora brister i hanteringen av patientflöden mellan sjukhus och primärvård, något som vi vet inte sker vid andra allvarliga tillstånd som exempelvis stroke och hjärtinfarkt. Studien har bidragit till att skapa bättre remissrutiner mellan sjukhus och primärvård.

Hur började din forskarbana

2005 deltog jag i en FoU-kurs på det som tidigare hette Centrum för allmänmedicin och gjorde sen en vetenskaplig studie om KOL-prevalens hos förkylningspatienter. 2011, efter småbarnsåren och specialistexamen startade jag eget forskningsprojekt om KOL i primärvården.

Vad forskar du om just nu och varför är det så viktigt?

Jag forskar om KOL och astma i primärvården, specifikt om att hitta ett blodprov för enklare monitorering av KOL. Projektet SCOPIC (Stockholm COPD Inflammation Cohort) görs i samverkan med lungläkare och immunologer. Det är viktigt att lyfta astma och KOL i primärvården, då de är allvarligt underdiagnostiserade och behöver bättre vård. Jag studerar även hur en metod med utandad kväveoxid kan användas för uppföljning av astma i primärvården. Ett annat spännande projekt som vi startar inom kort är att studera en strukturerad överföring av barn med astma från BUM till vårdcentral, när barnen fyller 18 år. Dessutom handleder jag ST-läkaren Therese Öfverholm i hennes spännande doktorandstudier om patienter med KOL och depression/ångest. 

Dina bästa tips till personal i primärvården som är sugna att börja forska?

Ha tålamod med att hitta rätt ämne att forska på och med dina handledare. Forskning i primärvården ger möjlighet att utforska spännande frågeställningar direkt från den kliniska vardagen. Ha ingen brådska, jobba på och hitta frågor som du själv är nyfiken på. Forskning är som en berg-och-dalbana, var beredd på bakslag och ha tålamod med dig själv. Gör något du brinner för, det ger dunderkrafter och gör forskningen rolig.

Hur ska du fira?

Jag ska bjuda Lena Törnkvist på middag! Hon var den som först introducerade mig till forskningen och som alltid stöttat och varit en stor inspirationskälla under alla år.

 

Publicerad 2024-01-17