Ny digital kurs om alkohol och hälsa enligt 15-metoden

Primärvården är rätt nivå för att uppmärksamma och behandla alkoholrelaterad fysisk och psykisk ohälsa inklusive de flesta fall av alkoholberoende. Det framgår av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer och i förfrågningsunderlaget för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Som stöd i arbetet finns nu STEP-UP:s digitala kurs "Alkohol och hälsa enligt 15-metoden" tillgänglig på Lärtorget.

Till kursen >>

15-metoden är ett metodpaket för att uppmärksamma, bedöma och behandla alkoholrelaterad ohälsa. Vårdåtgärder erbjuds enligt en så kallad trappstegsmodell utifrån patientens behov.
– Alla professioner ska ha god kännedom om alla delar i 15-metoden så att man vet vilken vård som kan erbjudas patienterna, säger Olle Wiklund, kursansvarig och psykolog vid Beroendecentrum Stockholm.

Kursen ges i två versioner. Den ena under titeln Uppmärksamma, bedöma, behandla och som riktar sig till vårdpersonal med arbetsuppgift att utreda och behandla alkoholrelaterad ohälsa, exempelvis läkare, psykolog eller sjuksköterska psykisk hälsa. Kursen ger kunskaper i 15-metodens alla tre steg.

– För att vårdcentralen ska kunna fullgöra sitt uppdrag ska det exempelvis finnas läkare som behärskar läkemedelsförskrivning och KBT-behandling ska kunna genomföras av till exempel en psykolog eller sjuksköterska psykisk hälsa, säger Olle Wiklund.

Den andra versionen har titeln Uppmärksamma och rådgivning och vänder sig till all vårdpersonal med patientkontakt. Denna version omfattar 15-metodens första viktiga steg, samt en introduktion till bedömning och behandling.

I slutet av kursen ges metodstöd att skapa en enkel lokal rutin för Alkohol och hälsa.
– Det är en stor fördel om ett team med olika professioner går kursen samtidigt för att fördela arbetsuppgifter eller skapa vårdrutiner för enheten, säger Olle Wiklund.