APC del i årets Kvinnofridspris

Årets Kvinnofridspris tilldelas Barnhälsovårdsenheten vid Region Stockholm. Medpristagare är APC:s medarbetare Karin Dahlström som medverkat i att utbilda BVC:s personal för att fler våldsutsatta barn och familjer kan uppmärksammas tidigt och få stöd och hjälp.

Stolta pristagare av 2021 års Kvinnofridspris. Andra personen från vänster i bild är APC:s medarbetare Karin Dahlström.

 

Operation Kvinnofrid uppmärksammade för tredje året i rad lyckade insatser inom arbete mot våld i nära relationer på sin årliga konferens. I år tilldelades Kvinnofridspriset Barnhälsovårdsenheten i Region Stockholm för ett betydelsefullt och strukturerat arbete med att uppmärksamma våldsutsatthet hos både barn och föräldrar. Med på scenen när priset delades ut i fredags fanns APC:s medarbetare Karin Dahlström som medverkat i att utbilda alla som arbetar på BVC i det arbetssätt som ligger till grund för priset. 
– Jag är så glad att arbetet med att uppmärksamma våldsutsatta barn på BVC får pris. Barnhälsovårdsenheten har gjort ett fantastiskt material och det har varit roligt att få vara med och utbilda i hur man kan prata med föräldrar om våldsutsatthet och varför det är så viktigt, säger Karin Dahlström, psykolog vid enheten Våld i nära relationer vid APC.  

Utbildningen bygger på en metod som forskare vid CES har tagit fram och som sedan har vidareutvecklats av Barnhälsoenheten. Den går ut på att redan vid BVC:s första hembesök ställs rutinfrågor om våld, som kan fånga upp våldsutsatthet som kan påverka föräldraskapet. Vid familjens kommande kontakt med BVC fortsätter personalen ställa rutinfrågor och vara uppmärksamma på eventuella tecken på våld. 
– Förhoppningsvis kommer fler barn som far illa på grund av våld i hemmet uppmärksammas på BVC i framtiden så att skydd och stöd till dessa barn och familjer kommer in i ett tidigare skede, säger Karin Dahlström.