5 miljoner för att undersöka ny stressbehandling och minska sjukskrivning

Långvarig stress och utmattning orsakar mycket ohälsa och sjukskrivning. En ny studie som beviljats 5 miljoner kronor från Forte ska utforska om en ny form av arbetsfokuserad kognitiv beteendeterapi kan hjälpa. Forskningsprojektet leds av Anna Finnes på Liljeholmens universitetsvårdcentral vid Akademiskt primärvårdscentrum.

Stressrelaterade problem är vanliga orsaker till sjukskrivning i Sverige, men få behandlingar har lyckats hantera både symtom och arbetsförmåga effektivt. Ett nytt forskningsprojekt från Liljeholmens universitetsvårdcentral vid Akademiskt primärvårdscentrum, finansierat med 5 miljoner av Forte, siktar på att ändra detta.
– Stressrelaterad ohälsa orsakar stort lidande, risk för social isolering och långtidssjukskrivning. Den ekonomiska påverkan är även omfattande för både individen och samhället. Att även hjälpa sjukskrivna personer att återgå i arbete på ett bra sätt är därför av högsta prioritet, säger Anna Finnes, leg. psykolog och med. dr vid Liljeholmens universitetsvårdcentral.

Anna Finnes vill utveckla en behandlingsmodell som kan vara effektiv på både symtom och arbetsförmåga.

Forskarna ska undersöka effekten av en ny intervention som kombinerar arbetsrelaterade strategier med konventionell kognitiv beteendeterapi, kallad arbetsfokuserad kognitiv beteendeterapi (af-KBT). I af-KBT kombineras olika behandlingselement för att hjälpa till att förbättra sömnen och att gradvis öka den dagliga aktiviteten och att utsätta patienten för situationer som kan vara utmanande.
– Det görs för att återgången till arbetet ska bli så smidig som möjligt och att anpassningar på arbetsplatsen som görs är skräddarsydda för varje enskild patient. Behandlingen sker i nära samarbete med den läkare som har sjukskrivit patienten för att säkerställa en mer heltäckande återhämtningsprocess, säger Anna Finnes.

Den arbetsfokuserade kognitiva beteendeterapin ska jämföras med sedvanlig behandling enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för personer som är sjukskrivna på grund av långvarig stress och utmattning.

I studien kommer 200 patienter som är sjukskrivna och diagnostiserade med antingen anpassningsstörning eller utmattningssyndrom, att rekryteras från tre till fyra vårdcentraler i Region Stockholm. Genom frågeformulär före, under och efter behandlingen och registerdata kommer forskarna att bedöma utfallet på självskattad arbetsförmåga, fysisk och psykisk trötthet, antalet sjukskrivningsdagar samt kostnadseffektivitet. Forskningen syftar också till att undersöka vilka förändringsmekanismer som är relaterade till behandlingsresultat.
– Studien kommer ge värdefull kunskap om bästa behandlingen för individer drabbade av stressrelaterad ohälsa som kan vara användbar för både primärvård, företagshälsovård och organisationer, avslutar Anna Finnes.

 

Publicerad 2023-11-08