Rapport: Våld i nära relation och hälsa

Om kvinnors utsatthet för våld i nära relationer i Region Stockholm

2022

Enheten våld i nära relationer

APC, Alla, Psykisk hälsa, Våld i nära relationer, Våld i nära relationer , Rapporter

Hälso- och sjukvården upptäcker inte våldsutsatta kvinnor i tillräcklig utsträckning. Det visar en ny rapport från Akademiskt Primärvårdscentrum där drygt 6 000 kvinnor i Region Stockholm intervjuats kring hälsa och våldsutsatthet. Bland kvinnor som lever i pågående våldsutsatthet har över 75 procent aldrig fått frågan om våld när de besökt hälso- och sjukvården. Samtidigt är många som berättat om sin våldsutsatthet nöjda med stödet och hjälpen de fått. Av rapporten framgår även att våldsutsatta uppger betydligt fler fysiska och depressiva symptom än icke våldsutsatta.

Rapporten är tillgänglighetsanpassad.

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som inte ser ut att minska, och som i hög grad angår hälso- och sjukvården eftersom våld i en nära relation ofta leder ofta till ohälsa och sjukdom. Länge har Region Stockholm fått hålla till godo med nationell statistik som har nästan tio år på nacken. Fram tills nu.

I en stor enkätstudie där 6 294 kvinnor i regionen besvarat frågor kring hälsa och våldsutsatthet har Akademiskt primärvårdscentrum kartlagt läget. Enkätundersökningen genomfördes vid 35 barnmorskemottagningar inom Region Stockholm under 2020.

Läs om resultaten i rapporten ”Jag visste inte att vården kunde hjälpa mig.” Om kvinnors utsatthet för våld i nära relationer i Region Stockholm.