Frågeformulär om våld i nära relationer - fjärde upplagan

2023

Enheten våld i nära relationer

APC, Alla, Våld i nära relationer, Våld i nära relationer , Informationsmaterial, Utbildningsmaterial

För att underlätta för hälso- och sjukvårdens personal att ställa frågor om våldsutsatthet har enheten Våld i nära relationer på APC i olika omgångar arbetat med att ta fram ett frågeformulär som fångar pågående våld i nära relation och våldets omfattning och svårighetsgrad, vilket är kliniskt viktiga faktorer. Du kan ladda ner formuläret längst ned på sidan.

Genom att be kollegor inom olika delar i vården att testa formuläret har enheten fått viktig kunskap om vad som kan förbättras och förtydligas, och utifrån detta gjort ytterligare förändringar.

Resultaten av den senaste testningen inom HLM, MHV och primärvårdsrehab finns presenterade i rapporten "Frågeformulär om våld i nära relation. Testning av ett strukturerat frågeformulär inom hälso- och sjukvården". Till rapporten >>

Frågeformulär om våld i nära relationer finns nu i sin fjärde upplaga för alla som vill använda det i sitt kliniska arbete. Formuläret är tillgänglighetsanpassat och går att ladda ner som ifyllbar pdf-fil nedan.