Rapport: Att fråga om våld i nära relationer

Ett utvecklingsprojekt vid Psykiatricentrum Södertälje 2020/2021

2023

Enheten våld i nära relationer

APC, Våld i nära relationer, Våld i nära relationer , Rapporter

Genom att systematiskt ställa frågor om våldsutsatthet med hjälp av ett frågeformulär vid tre olika avdelningar inom Psykiatricentrum Södertälje ökade andelen identifierade våldsutsatta patienter med över 200 procent.

Våld i nära relationer är ett omfattande hälsoproblem. Trots att våldsutsatta personer söker mycket hälso- och sjukvård, är det vanligt att våldsutsattheten inte upptäcks. Genom att systematiskt ställa frågor om våldsutsatthet ökade andelen identifierade våldsutsatta patienter med över 200 procent. Ungefär hälften av samtliga tillfrågade patienter uppger att de varit eller pågående är utsatta för någon typ av våld, och av dessa lever 10 procent med pågående våld i en nära relation.

Rapporten är tillgänglighetsanpassad och går att ladda ner som pdf-fil.

 

Rapportomslag