Checklista lokal rutin

Enheten våld i nära relationer

APC, Alla, Våld i nära relationer, Våld i nära relationer , Informationsmaterial

I dokumentet följer en checklista för upprättandet av en skriftlig lokal rutin. Du kan även ladda ner checklistan som en PDF tillsammans med ytterligare stödmaterial för upprättandet av en lokal vårdrutin.

 

Ladda ner dokumentet som pdf-fil nedan.