ST Västerort

Vårdcentralerna i ST Västerorts område ligger längs den blå och gröna tunnelbanelinjen. Dessutom finns vårdcentraler i Spånga och på Ekerö. I området finns knappt 60 ST-läkare fördelade på 15 vårdcentraler, åtta som drivs av offentlig regi och sju i privat regi.

ST-läkarna inom allmänmedicin i västerort är organiserade i ett så kallat ST-forum där de själva i hög grad planerar och utformar sin ST-utbildning. I ST-forum finns en ledningsgrupp bestående av ST-representanter, handledarrepresentant samt studierektor.

ST-forum träffas två eftermiddagar per på månad, eftermiddag, och har gemensam utbildning som består av föreläsningar, seminarium eller basgruppsmöten.

Är du intresserad av ST-tjänst inom primärvården i västerort skall du i första hand kontakta respektive verksamhetschef på den vårdcentral du önskar tjänst. För mer information kan du också ta kontakt med studierektorn, se nedan.