ST Stockholm Söder

ST Stockholm Söders område består av Södermalm samt området söder om söder ner mot Bagarmossen, Farsta och Hagsätra. I området finns ca 25 vårdcentraler varav samtliga drivs i privat regi.

ST-läkarna i allmänmedicin organiserar sin utbildning i hög grad själva genom sin organisation ST-forum Stockholm Söder. Som organisatoriskt stöd och kvalitetsgranskare av utbildningsmiljön finns en studierektor.

Varje torsdagseftermiddag träffas ST-läkarna i vårt ST-forum för gemensam utbildning. Var annan vecka för storgruppsföreläsningar och var annan vecka i mindre basgrupper.

Om du är intresserad av ST-tjänst inom området rekommenderas i första hand kontakt med respektive verksamhetschef på den vårdcentral du önskar tjänst. För mer information kan du också ta kontakt med studierektorn.