ST Centrala stan

ST Centrala stans område består av Vasastan, Norrmalm, Östermalm, Kungsholmen och Essingeöarna. I området finns ca 50 ST-läkare fördelade på 15 vårdcentraler varav fyra är landstingsdrivna och 11 drivs i privat regi.

ST-läkarna inom allmänmedicin i centrala stan är organiserade i ett så kallat ST-forum där de själva i hög grad planerar och utformar sin ST-utbildning. I ST-forum finns en ledningsgrupp bestående av ST-representanter, handledarrepresentanter samt studierektor. I centrala stan finns även ett handledarnätverk som har gemensam aktivitet en gång per termin.

ST-forum centrala stan träffas varje tisdagseftermiddag och har gemensam utbildning som består av antingen föreläsningar, seminarium eller basgruppsmöten.

Är du intresserad av ST-tjänst inom primärvården i centrala stan ska du i första hand kontakta respektive verksamhetschef på den vårdcentral du önskar tjänst. För mer information kan du också ta kontakt med studierektorn, se nedan.