ST Nordost

ST Nordost motsvarar områdena Lidingö, Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker och Vaxholm. I området finns ett 20-tal vårdcentraler, både privata och offentligt drivna.

Studierektorn i allmänmedicin ansvarar för bedömning av vårdcentralernas utbildningsmiljö, medverkar i och följer upp de individuella utbildningsplanerna, har samarbete med sidoklinikerna och bokar majoriteten av sidotjänstgöringarna, medverkar i utredning och åtgärdsplaner vid behov av extra stöd för enskilda ST-läkare, medverkar i slutbedömning inför ansökan till Socialstyrelsen samt är genom hela ST-tiden stöd och rådgivare till ST-läkarna, handledarna och verksamhetschefer

Tisdagseftermiddag är avsatt som tid för seminarier eller föreläsningar med uppehåll under sommaren och andra lovveckor. ST-läkarna organiserar delar av sin utbildning själva genom sin organisation ST-forum Nordost.

Om du är intresserad av ST-tjänst inom området bör du kontakta verksamhetschefen på den enhet du är intresserad av att arbeta på. För information om området och eventuella frågor kontakta studierektorn.