ST Sydost

ST Sydosts område består av Värmdö, Nacka, Tyresö, Haninge och Nynäshamn. I området finns cirka 30 vårdcentraler.

ST-läkarna i allmänmedicin organiserar sin utbildning i hög grad själva genom sin organisation ST-forum Sydost. Som organisatoriskt stöd och kvalitetsgranskare av utbildningsmiljön finns en studierektor.

Varje torsdagseftermiddag träffas ST-läkarna i vårt ST-forum för gemensam utbildning.

Om du är intresserad av ST-tjänst inom området rekommenderas i första hand kontakt med respektive verksamhetschef på den vårdcentral du önskar tjänst. För mer information kan du också ta kontakt med studierektorn.