ST Sydväst

ST Sydväst består av området längs och kring tunnelbanans röda linje från Liljeholmen till Fruängen respektive Norsborg och pendeltågslinjen från Älvsjö till Tumba respektive Skogås. Det finns drygt 25 vårdcentraler i området.

ST-läkarna i allmänmedicin organiserar sin utbildning själva i hög grad genom sin organisation ST-forum. En eftermiddag i veckan är avsatt för utbildning såsom seminarier, föreläsningar, studiebesök eller självstudier. ST-läkarna ingår i en basgrupp som tillsammans planerar sina aktiviteter och de olika basgrupperna ansvarar för att återkommande anordna större föreläsningar för hela området, då även ST-läkarna i Södertälje ingår.  

Ledningsgruppen för ST-forum har representanter från varje basgrupp och ansvarar bland annat för att två gånger per år arrangera konferens för hela ST-forum. På ST-forums hemsida finns deltagarförteckning, information om de flesta ST-aktiviteter och verktyg för ST-dokumentation. 

Som organisatoriskt stöd och kvalitetsgranskning av utbildningsmiljön finns studierektorer (se nedan) och handledarnätverk. Handledarmöten arrangeras 2 gånger per år.  

Vid intresse för ST-tjänst inom området rekommenderas kontakt med verksamhetschef på den enhet som du är intresserad av att arbeta på. Efter ett vikariat på mellan 3-6 månader på en vårdcentral kan det bli aktuellt att ansöka om ST-tjänst.