Försäkringsmedicin

Under senaste åren har sjukskrivningarna ökat i Sverige, i synnerhet inom psykisk ohälsa. Arbetet med sjukskrivningar är komplext och medför utmaningar för primärvården. Det är därför av betydelse att all vårdpersonal har god kunskap i försäkringsmedicin. Det är också viktigt med samverkan mellan patient, vårdgivare och externa aktörer. Det vill vi som arbetar inom försäkringsmedicinska uppdraget bidra till!

Vi

 • Består av läkare, psykolog, arbetsterapeut och rehabkoordinator.

Vi vill

 • Bidra till att öka försäkringsmedicinsk kompetens hos all vårdpersonal involverade i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
 • Bidra till att läkare har ökad kompetens i mötet med patienten när sjukskrivning kan vara aktuellt.
 • Bidra till att stärka koordineringsfunktionen och öka samverkan mellan olika aktörer under sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Vi gör

 • Utformar och arrangerar fortbildningsaktiviteter i form av föreläsning, seminarium eller workshop som är både uniprofessionella och interprofessionella.
 • Stödjer verksamheter att skapa strukturer för kontinuerligt kompetensstöd, exempelvis i att ta fram lokala handläggningsrutiner.
 • Erbjuder seminarium och nätverksträffar för rehabkoordinatorer.
 • Informerar verksamheter om rehabkoordinatorns uppdrag.
 • Deltar i konferenser, arbetsgrupper och nätverk nationellt, regionalt och lokalt.
 • Ingår i forskarnätverk.
 • Uppdaterar oss kontinuerligt om forskning, utveckling och förändringar inom kunskapsområdet.

Kontakt