Levnadsvanor

Hälsa, sjukdom och förtida död påverkas av våra levnadsvanor. Som stöd i primärvårdens arbete med att bygga ut rådgivningen och insatser till personer med ohälsosamma levnadsvanor finns verskmahetsområdet Levnadsvanor. Vi tillhandahåller fortbildning, metodstöd och implementering inom fysisk aktivitet, matvanor, riskbruk alkohol och tobaksbruk.

Våra vårdutvecklare inom områdena fysisk aktivitet, riskbruk alkohol, matvanor och tobaksbruk samt metodstöd för FaR, motiverande samtal och tobak på recept (TOR) erbjuder fortbildning och stöd.

Klicka på puffarna för att läsa vad som erbjuds inom respektive område/metodstöd.

Tobaksbruk

Här kan du läsa mer om vad som erbjuds och hur du kan komma i kontakt.

Matvanor

Här kan du läsa mer om vad som erbjuds och hur du kan komma i kontakt.

Riskbruk alkohol

Här kan du läsa mer om vad som erbjuds och hur du kan komma i kontakt.

Fysisk aktivitet

Här kan du läsa mer om vad som erbjuds och hur du kan komma i kontakt.

Metoden: FaR

Här kan du läsa mer om vad som erbjuds och hur du kan komma i kontakt.

Metoden: Tobaksavvänjning på recept, TOR

Bli tobaksfri på nytt sätt med recept! För att hjälpa fler människor som mår psykiskt dåligt att sluta snusa och röka provas nu om tobaksavvänjning på recept (TOR) kan vara ett bra stöd.

Metoden: Motiverande samtal, MI

Här kan du läsa mer om vad som erbjuds och hur du kan komma i kontakt.

Projekt: Må bra med kultur

För att förebygga psykisk ohälsa, bryta isolering och skapa känsla av sammanhang bland unga nyanlända och asylsökande har ordination av kultur prövats under 2019-2021 med lovande resultat.