Nervsystemets sjukdomar & smärta

Varje dag drabbas i genomsnitt tio personer i Stockholms län av stroke. Efter det akuta insjuknandet har primärvården en viktig roll i det fortsatta omhändertagandet. En stor mängd patienter med kortvarig och långvarig smärta handläggs även i primärvården. Kunskapsområdet stödjer utveckling och implementering av kunskap inom nervsystemets sjukdomar och smärta utifrån primärvårdskontext. Kunskapsområdet är under uppbyggnad.

Kunskapsteam: Stroke/förvärvad hjärnskada arbetar med metodstöd och fortbildning för personal i primärvården kring stroke och andra förvärvade hjärnskador.

Kunskapsteam: Stroke/förvärvad hjärnskada

Här kan du läsa mer om vad teamet erbjuder och hur du kan komma i kontakt.