Nervsystemets sjukdomar & smärta

I verksamhetsområdet ingår sjukdomar i det centrala och/eller perifera nervsystemet. I området ingår också smärta och tillhörande smärtlindring. Vi stödjer utveckling och implementering av kunskap inom nervsystemets sjukdomar och smärta utifrån primärvårdskontext.

Uppdraget fördelas inom områdena: Stroke och Smärta som arbetar med att utveckla metodstöd och erbjuda fortbildning för personal i primärvården.