Nervsystemets sjukdomar & smärta

I kunskapsområdet ingår sjukdomar i det centrala och/eller perifera nervsystemet. I området ingår också smärta och tillhörande smärtlindring. Kunskapsområdet stödjer utveckling och implementering av kunskap inom nervsystemets sjukdomar och smärta utifrån primärvårdskontext.

Inom kunskapsområdet på Akademiskt primärvårdscentrum finns för närvarande två kunskapsteam: Stroke/förvärvad hjärnskada och Smärta som arbetar med att utveckla metodstöd och erbjuda fortbildning för personal i primärvården.

 

Kunskapsteam: Stroke/förvärvad hjärnskada

Här kan du läsa mer om vad teamet erbjuder och hur du kan komma i kontakt.

Kunskapsteam: Smärta

Här kan du läsa mer om vad teamet erbjuder och hur du kan komma i kontakt.