Endokrina sjukdomar

Endokrina sjukdomar innefattar sjukdomar som orsakas av dysfunktion i kroppens hormonproducerande organ, exempelvis diabetes typ 2, osteoporos och obesitas där primärvården har en viktig roll i tidig upptäckt av sjukdom och förstadium, behandling, uppföljning och prevention. Kunskapsutveckling och stöd i förbättringsarbetet är därför stort.

Inom kunskapsområdet finns för närvarande två kunskapsteam: Diabetes och Obesitas som har ett mångårigt arbete bakom sig i att utveckla metodstöd och erbjuda fortbildning för personal i primärvården.

Kunskapsteam: Diabetes

Här kan du läsa mer om vad teamet erbjuder och hur du kan komma i kontakt.

Kunskapsteam: Obesitas

Här kan du läsa mer om vad teamet erbjuder och hur du kan komma i kontakt.