Endokrina sjukdomar

Endokrina sjukdomar innefattar sjukdomar som orsakas av dysfunktion i kroppens hormonproducerande organ, exempelvis typ 2-diabetes, osteoporos och obesitas där primärvården har en viktig roll i tidig upptäckt av sjukdom och förstadium, behandling, uppföljning och prevention. Kunskapsutveckling och stöd i förbättringsarbetet är därför stort.

 

Kunskapsteamet är fördelat på områdena typ 2-diabetes, obesitas och osteoporos.

Osteoporos

Information om området kommer inom kort.