Virtuell patient förbereder studenter för arbetslivet

I ett forskningsprojekt har en virtuell miljö skapats där studenter kan ”gå in i” och uppleva olika scenarier och patienter i en verklighetstrogen simulerad miljö. I lärandemiljön kan studenten välja olika sätt att agera och tillsammans med handledare diskutera konsekvenser av sätt att hantera situationen.

I ett samarbetsprojekt mellan APC, AVC, KI och Stockholms universitet har en modell för en virtuell patient, anpassad för primärvården utvecklats. Virtuella
patienter, VP, är virtuella ”on-line patienter” där studenten utifrån en klinisk situation kan träna och utveckla kompetenser i en neutral inlärningsmiljö.
– Syftet är att VP:n ska vara ett komplement och förbereda studenter inför verkliga möten i primärvården, säger Helena Salminen, docent på KI och verksam vid APC.

En första prototyp utformad för studenter på läkarprogrammet har tagits fram. Där arbetar studenterna tillsammans med reflektionsfrågor kring ett virtuellt
hembesök illustrerat med inspelade autentiska videofilmer som belyser
vård/behandling eller handläggning. Företrädare för andra vårdutbildningar har blivit intresserade av de möjligheter som denna modell ger och vill gärna pröva metoden inom sina egna respektive områden.
– Vi tror att VP kan användas i en rad sammanhang och bli ett suveränt verktyg för undervisning, examination, men även för medarbetare i fortbildning, säger Helena Salminen.