Christina vill hjälpa patienter att sova gott

Sömnproblem blir allt vanligare, men få får en effektiv behandling. Distriktssköterskan Christina Bini forskar om en kbt-behandling i grupp som visat sig lämplig att bota sömnproblem med. Hon hoppas nu att många vårdcentraler nappar på erbjudandet om att starta ”sömngrupper” som leds av utbildade sjuksköterskor.

Sömn är livsviktigt. Men för alla är det inte självklart att kunna sova. Hundratusentals svenskar har så stora problem att det klassas som sömnstörningen insomni. Insomni kan bland annat leda till depression, diabetes, hjärt- och kärlbesvär samt försämrat immunförsvar. De flesta som söker för sina sömnbesvär kommer till primärvården.

– Ofta blir patienterna erbjudna sömnläkemedel. För stunden kan det hjälpa, men det finns inget som stödjer att långvarig användning hjälper mot sömnproblem på sikt. Kognitiv beteendeterapi och sömnrestriktion däremot gör att man får en varaktig och bättre sömn och utan biverkningar visar flera studier, och är också den rekommenderade behandlingen för insomni enligt ”Kloka listan”. Det säger Christina Bini, distriktssköterska och koordinator vid APC, numera även doktorand vid Karolinska Institutet.

Sömngrupper som leds av sjuksköterskor

Men det är långt ifrån alla patienter som har möjlighet att få kbt-behandling eftersom tillgången på utbildade terapeuter är begränsad. Men Christina Bini tror att hennes profession kan bli lösningen för att fler patienter ska få hjälp. I sitt avhandlingsarbete ska hon testa en modell med sjuksköterskeledda sömngrupper.

Upplägget bygger på en evidensbaserad modell utvecklad av med. dr Christina Sandlund som gett goda resultat.
– Vi ska testa en modifierad kortare variant med tydligare fokus på sömnrestriktion. Vi ska även studera, förskrivningsmönster av sömnläkemedel och långtidseffekter, säger Christina Bini.

Totalt ska runt 580 patienter över 18 år med diagnostiserad insomni rekryteras från 20 vårdcentraler. Fem till åtta deltagare lottas in till varje grupp som träffas vid fyra tillfällen under sju veckor. Varje veckas möte utgår ifrån olika teman och hemuppgifter.
 Syftet är att till ge patienterna konkreta verktyg för att på egen hand förstå och komma till rätta med sina sömnproblem och att få träffa andra som har samma problem och se att man inte är ensam, säger Christina Bini.

Deltagarna får bland annat lära sig mer om varför vi sover, orons makt och stress, förhållningsätt till sömn. Särskild vikt ligger på tekniken sömnrestriktion som går ut på att hitta sin lägstanivå och sedan plussa på med lite tid i taget tills man hittat sin naturliga sovtid. Med hjälp av sömndagbok räknar deltagarna ut hur mycket de sovit per natt eller per vecka, jämfört med den tid de legat i sängen.
– Tiden i sängen ska innebära sömn, inte vakenhet. Man ska även undvika en tupplur i soffan. Stegvis hjälper vi patienterna att hitta sin ”sömnformel” och sova gott. Redan efter en vecka brukar patienterna få en bättre sömnkvalitet. Då får de en känsla av att inget är fel på dem, att kroppen fungerar som den ska och att det inte är farligt att sova lite dåligt en eller flera nätter då och då, menar Christina Bini.

Verktyg att leda sömngrupper

Sömngrupperna startar i höst. De ska ledas av 1-2 sjuksköterskor från de vårdcentraler som nappar på erbjudandet att delta. För att kunna hålla i sömngrupper får de 1,5 dagars digital utbildning. Första kursstarten är 2/9, och ytterligare 3 planeras hösten 2021.

Sjuksköterskorna får ta del av sömnfysiologi, de vanligaste sömnstörningarna och hur man steg för steg leder en 4 sessioner lång gruppterapi med fokus på sömnrestriktion och sömnedukation.
– Det är redan nu ett stort tryck på den första kursen vilket är jättekul, säger Christina Bini och fortsätter:
– Efter avslutad kurs kommer man vara redo att träffa patienter med sömnproblem, kartlägga deras symtom och sätta diagnos samt ge behandling mot insomni i grupp.

Det var bland annat arbete med sömnmottagning på Djurö vårdcentral som fick Christina att vilja forska på området.
– Insomni berör hela människan och är ett område som vår profession kan och bör arbeta med för att främja hälsa. Vi arbetar redan med motiverande samtal för att stötta patienter att förändra sina levnadsvanor på andra områden så det passar bra in, men vi behöver redskap som fungerar, avslutar Christina Bini.