Bättre stöd kring amning och föräldraskap

BHV-sjuksköterskan har en viktig roll i att ge föräldrar stöd om amning och föräldraskap. Men vilket stöd ska ges och hur ska det kommuniceras? Det vill ett forskarteam vid AVC S:t Erik undersöka. Både nyblivna föräldrar och BHV-sjuksköterskor får delge sina erfarenheter, synpunkter och önskemål.

I dag får nyblivna föräldrar lämna BB tidigt och amningen har inte alltid hunnit komma i gång. Det har lett till att BHV-sjuksköterskan fått en allt viktigare och större uppgift – att ge amningsråd, information och att skapa trygghet. Men får mammorna det stöd de behöver eller önskar på BVC? Hur kan partnern involveras? Vilka verktyg och vilken kunskap behöver BHV-sjuksköterskan? Det vill forskare och vårdpersonal knutna till AVC S:t Erik veta mer om i ett projekt.
– Det finns väldigt lite forskat på området i Sverige, säger Barbro Ljungberg, BHV-sjuksköterska på S:t Eriks BVC.
Enligt Janica Ahl, BHV-sjuksköterska på S:t Eriks BVC finns ett glapp mellan BB och första hembesöket på BVC. Socialstyrelsen har nyligen lyft fram problemet
i en rapport. Vårdglappet kan medföra att identifiering av amningsproblem försenas.
– Därför har bra professionellt stöd och information stor betydelse för att mammorna ska känna sig trygga och kunna fatta välgrundade beslut om de vill
amma och hur länge, säger Sofia Zwedberg, barnmorska och forskningsledare
från Sophiahemmets högskola.

Partnern har en nyckelroll

I projektet ska forskarna undersöka och belysa mammans uppfattning och tankar om stöd och råd som ges av professionen vid fyra barnavårdscentraler i länet. Mammor ska även intervjuas i fokusgrupper, liksom deras partners.
BHV-sjuksköterskors erfarenheter av stöd och rådgivning kring amning
och föräldraskap ska även studeras.
– Vi vill veta vad de anser fungerar i dag, svårigheter, men också vad de själva behöver, exempelvis kompetensutveckling, säger Sofia Zwedberg.
Projektet ska mynna ut i ett koncept eller modell som kan vara ett stöd för både mamman, partnern och professionen. Nyckeln till att få amningen att
fungera.