Ta kommando över artrosen!

I ett projekt med forskare från AVC Mörby, Karolinska Institutet och Göteborgs universitet studeras om tilltro till den egna förmågan att hantera smärta och lindra symtom kan öka den fysiska aktivitetsnivån hos patienter med artros.

Smärta är kroppens naturliga varningstecken och en signal om att ta det lugnt eller att något inte stämmer. Men det gäller inte för artros, vår vanligaste ledsjukdom. Den som har värk i exempelvis knän eller höfter ska inte sitta
stilla, utan röra på sig och motionera även om det gör ont.
– För många är det så besvärligt att man helt slutar att röra på sig i tron att det förvärrar artrosen, trots att träning är det bästa sättet att lindra artros, säger Christina Olsson, fysioterapeut, forskare och samordnare på AVC Mörby.
Hon leder ett projekt där forskare undersöker patienter med artros och om deras tilltro till sin egen förmåga att hantera smärta eller andra symptom har betydelse för hur de skattar sin smärta och fysiska aktivitetsnivå.

I studien ingår 11 906 patienter med artros ur det nationella kvalitetsregistret, BOA, och som har genomgått artrosskola. Forskarna hämtar information från starttillfället av artrosskolan, tre månader efter första besöket samt efter tolv månader. Artrosskola är en utbildning för patienter och är framtagen enligt den senaste forskningen och Socialstyrelsens nationella riktlinjer för artros. Den leds av en fysioterapeut eller en arbetsterapeut.
– Patienterna får information om vad artros är och hur det behandlas och får hjälp med hur de själva kan hantera sin artros och sätta ihop ett eget träningsprogram, säger Christina Olsson.

Patienterna erbjuds träning under överinseende av en fysioterapeut. De första preliminära resultaten tyder på att chansen att lyckas öka den fysiska aktivitetsnivån och lindra smärtan är större om man tror på den egna förmågan
och vågar röra sig mer.
– Vi hoppas att resultatet kan bidra till ett bättre omhändertagande av patienter med artros och ökad kunskap om hur vård- och rehabiliteringsinsatser kan anpassas. Extra viktigt är att tidigt identifiera patienter med låg tilltro, säger Christina Olsson