Utandningsluft under luppen

Kan omhändertagandet av personer med astma förbättras genom att mäta kväveoxidhalten i utandningsluften med hjälp av ett utandningsprov? Det hoppas forskare få svar på i ett nytt projekt. – Utandningsprov kan visa om det finns inflammation i luftvägarna som i sin tur kan leda till att den antiinflammatoriska behandlingen kan styras bättre så att astman kan hållas under bättre kontroll, säger Jörgen Syk, forskare vid APC.

Omkring åtta procent av svenskarna beräknas ha astma och majoriteten behandlas inom primärvården. Trots läkemedelsbehandling har många patienter en dålig kontroll av sin astma med påverkan på livskvalitet och inskränkning av dagliga aktiviteter och det finns således ett behov av att förbättra omhändertagandet. FeNO-mätning används redan på Astma- allergimottagningar men inte inom primärvården.

I ett nytt projekt kallat CRAFT kommer tio vårdcentraler inom region Stockholm randomiseras till två lika stora grupper, en interventionsgrupp och en kontrollgrupp som kommer att följas under två år.

De vårdcentraler som ingår i kontrollgruppen fortsätter att ta hand om sina astma-patienter som de brukar och vårdcentralerna i interventionsgruppen kommer att utföra FeNO-mätningar på sina astmapatienter för att styra den antiinflammatoriska behandlingen. Huvudfrågeställningen är om användning av FeNO-mätningar kan minska antalet försämringsperioder.
– I en av våra tidigare studier har vi sett att styrning med värdet på FeNO kan minska antalet försämringsperioder och förbättra astmakontrollen. Nu vill vi testa detta i en så kallad ”real world” studie, säger Jörgen Syk.

Andra fördelar med FENO-mätning kan vara förbättrad diagnostik och lättare upptäckt av bristande följsamhet till ordinerad behandling, vilket är ett stort problem inom astmavården.
– Många patienter tar inte sin medicin regelbundet, förstår inte nyttan och en del är rädda för biverkningar. Patienten får en ökad förståelse för sin sjukdom när man kan visa upp ett faktiskt mätvärde, vilket ökar motivationen till att följa ordinerad behandling, menar Jörgen Syk.

I studien ska särskilda FeNO-mätare användas. Vårdpersonal som ska utföra mätningarna kommer därför att få en två-timmars utbildning med uppföljning efter en månad.
– Det finns flera olika saker som kan påverka värdet, exempelvis rökning, förkylningar och exponering mot allergen med mera, säger han.

Vårdcentraler som deltar kompenseras ekonomiskt genom att en del av Astma/KOL-sköterskans lön ersätts under studietiden.