Patienten ritar in smärtsymtom i app innan läkarbesöket

Snabbare och mer effektiva läkarbesök, bättre symtomrapportering, kortare handläggningstid, snabbare och bättre diagnoser. Det hoppas Bo Christer Bertilson och hans team på AVC Huddinge/Flemingsberg uppnå med sin AI-kopplade smärt-app för primärvården.

Enligt den senaste nationella folkhälsorapporten rapporterar ungefär 50 procent av deltagarna nackbesvär, 40 procent ländryggsbesvär, och runt 30 procent huvudvärk. Nästan en tredjedel av alla besök i primärvården gäller svårutredd smärta. Detta är en betydande patientgrupp.

Att beskriva och tolka alla dessa besvär är inte bara många gånger komplicerat, utan också tidskrävande. Uppemot 80 procent av den tid som går åt till ett patientbesök består av att lyssna in patientens berättelser om smärta och andra symtom, samt till journalföring, berättar Bo Christer. Skulle den här tiden kunna kortas skulle det leda till stora vinster för vården och för samhället i stort.

Bo Christer Bertilson är specialist i allmänmedicin och med. dr. och arbetar som samordnare vid AVC Huddinge/Flemingsberg och som fortbildningsledare vid APC. Han och hans team arbetar sedan några år tillbaka med att utveckla ett användarvänligt digitalt verktyg, preliminärt kallat ”Paint IT”, tänkt att avlasta vården, förbättra symtombeskrivningen och ge snabbare diagnoser.

Patienten ”ritar in” smärtan

Verktyget låter patienten själv beskriva och markera (”rita in”) smärta och övriga symptom på anatomiska teckningar av människokroppen. Paint IT är tänkt att kunna köras i form av en app på en tablet eller mobiltelefon, eller i en vanlig webbläsare – antingen hemifrån eller i väntrummet.
– Visionen är att Paint IT ska ligga på en säker nationell plattform, tillgänglig för patienten via 1177. När patienten sedan söker vård kan han eller hon helt enkelt hänvisa till att de ritat in sina symtom där.
– Det är viktigt att verktyget är lättarbetat. Att rita på en figur tror vi många kommer förstå rent intuitivt, säger Bo Christer.

Om patienten själv kan bidra med sin historia rakt in i journalen, på egen hand, kan mycket tid sparas vid själva patientbesöket. Förhoppningen är att patienten kommer svara mer utförligt, eftersom han eller hon kan göra så i
lugn och ro. Appen ger dessutom vården en visuell indikation på var och hur patienten upplever sina besvär. Att på traditionellt sätt i ord beskriva allt det patienten delar med sig av under ett patientmöte kan idag fylla hela sidor – om läkaren, sjuksköterskan eller fysioterapeuten ens kommer ihåg alla detaljer 15
minuter eller två veckor senare.
– Journalens tillförlitlighet blir ju en helt annan om informationen där är i original, direkt från patienten, förklarar Bo Christer.

Informationen från appen är inte bara tänkt att matas in i patientens journal, utan kombineras också med en AI som kan hjälpa vården att se samband och
dra slutsatser.

Slutfasen nära

Paint IT:s AI är redan under utveckling, och en artikel på området publicerades under det gångna året. En första testversion
av appen togs fram 2019, med inloggning via BankID. Likt många andra tjänster kräver Paint IT patientens godkännande innan det kopplas till
patientens journal. Verktyget utvecklades ursprungligen tillsammans med Västra Götalandsregionen, KTH och Chalmers, med extra medel från Innovationsfonden. Konstellationen kvarstår, även fast Västra Götaland likt
många andra regioner trätt tillbaka från ansvaret att själva vara tjänsteförvaltare. Verktyget har utvecklats under längre tid. En etikansökan är inlämnad för att kunna genomföra en feasibility-studie, där patienter och vårdgivare ska kunna testa och utvärdera appen. Medel för detta är säkrade.
– Det finns massvis med hälsoappar som inte är vetenskapligt utvärderade. Vi lägger ribban betydligt högre än så, betonar Bo Christer.

Mycket av fokus ligger just nu på den juridiska och avtalsmässiga biten – att säkerställa att Paint IT följer GDPR och övrig lagstiftning, och att dörrarna öppnas in till 1177 samt till regionens IT-system och journalsystem.
– Många samtal pågår, och intresset att testa den är stort. Vårdgivare har uttryckt önskemål om att få registrera data i appen. Ett förslag är också att använda appen på radiologiska mottagningar, avslutar Bo Christer.