AT Sydost

AT Sydosts område består av Värmdö, Nacka, Tyresö, Haninge och Nynäshamn. I området finns cirka 30 vårdcentraler som drivs i både privat och offentlig regi.

AT administreras via Södersjukhuset och i samband med AT-starten får du information om du ska göra din primärvårdsplacering i område Stockholm Söder eller Sydost. Studierektor meddelar cirka tre månader innan starten i primärvården vilken vårdcentral du blir placerad på. Meddelandet skickas till din AT-tjänstemail.

Tillgängliga vårdcentraler tar emot AT enligt rullande schema. Man kan ha önskemål om placering men inte välja själv.

AT-utbildning onsdagseftermiddagar under primärvårdsblocket
AT-föreläsning en gång per månad, föreläsningsprogram skickas ut separat från SöS.  AT-läkarna träffas dessutom en onsdag eftermiddag per månad under terminstid för seminarier. AT-läkaren förbereder inför seminariet en presentation med allmänmedicinsk relevans för sina AT-kollegor. Information om datum skickas ut i början av terminen. Övriga onsdagseftermiddagar har AT tid avsatt för egna studier.