AT Nordväst

Området AT Nordväst består av de sju kommunerna Upplands Bro, Järfälla, Sundbyberg, Solna, Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Där finns 37 vårdcentraler, 14 offentligt drivna och 23 i privat regi.

AT-läkarna vid Karolinska universitetssjukhuset Solna får sin vårdcentralsplacering i någon av kommunerna Solna, Järfälla, Upplands Bro, Upplands Väsby och Sigtuna. I området finns ett trettiotal vårdcentraler i både privat och offentlig regi. 

Placering på vårdcentralerna sker av studierektorn utifrån en turordningslista där även hänsyn till bostadsadress tas. Man kan ha önskemål om placering, men inte välja själv. Majoriteten får en restid på 45-75 minuter. Besked om vårdcentralsplacering och allmän information skickas ut 2-3 månader innan start. Studierektor kallar till informationsmöte innan placeringen påbörjas. 

Obligatorisk AT-utbildning via Karolinska sjukhuset varannan fredag. Egen tid för studier fyra timmar per vecka under sommaren.