AT Nordost

AT-läkarna vid Danderyds sjukhus får sin vårdcentralsplacering i AT Nordost och delar av AT Nordväst vid områdena Lidingö, Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm, Sundbyberg och Sollentuna. I området finns ett 30-tal vårdcentraler, både privata och offentligt drivna.

AT-läkarna är anställda på Danderyds sjukhus. Studierektorn i allmänmedicin ansvarar för bedömning av vårdcentralernas utbildningsmiljö, placeringen i primärvården och föreläsningarna med primärvårdstema. Studierektorn är också stöd och rådgivare till AT-läkarna, handledarna och verksamhetschefer. 

Många faktorer spelar in i valet av vårdcentralen som: avstånd till hemmet, rullande tur och ordningsschema för vårdcentralerna, tillgång till utbildad handledare, tillgång till lediga rum, antal AT-läkare som ska placeras vid varje tillfälle. Man kan ha önskemål om placering men det är inte alltid önskemålet kan tillgodoses om inte synnerliga skäl föreligger. De flesta AT-läkare får mellan 45–60 minuter resväg till sina vårdcentraler.

Innan starten skickas information ut via e-post och AT-läkarna har ett möte med studierektorn för ytterligare information och frågor.