AT Södertälje

Inom området AT Södertälje finns de offentligt drivna vårdcentralerna Luna, Salem och Tallhöjden samt de privat drivna Kringlans vårdcentrum, Järna vårdcentral, Lina Hage vårdcentral, Nykvarns vårdcentral, Scania Hälsocenter, Telgeakuten, Tveta vårdcentral, Wasa vårdcentral, Badhotellet, Fornhöjdens vårdcentral och Ronna vårdcentral. De flesta av dessa vårdcentral tar emot AT-läkare.

I början av placeringen får du en ordentlig introduktion på din vårdcentral. Du kommer att få verksamheten presenterad för dig, träffa de olika personalgrupperna, få lära dig datorsystemet och långsamt slussas in i arbetet.

Du kommer att ha en personlig handledare och varje vecka är en minst en timme avsatt för handledning. Föreläsningar med falldiskussioner är inplanerade enligt schema ungefär varannan onsdag eftermiddag och äger rum på någon av de vårdcentraler som tar emot AT-läkare.

Det finns också en kortfattad AT-checklista som skickas ut inför tjänstgöringen på vårdcentralen så att du enkelt kan se vad du förväntas lära dig under placeringen på vårdcentralen.