VESTA (Vetenskap och evidens för ST i allmänmedicin, delmål 5a)

I Socialstyrelsens målbeskrivning ställs krav på kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete. Det innebär att alla ST-läkare, oavsett specialitet, som är legitimerade efter 30 juni 2006 (eller vid ST-avslut senare än 31 december 2013) ska göra ett obligatoriskt vetenskapligt projektarbete. Som stöd i att genomföra det arbetet erbjuder vi programmet VESTA med handledningsstöd, kurser och upplägg av projekt.

VESTA är ett kursprogram som ger stöd och resurser att genomföra det vetenskapliga arbetet.

Vi genomför två program per år. I programmet ingår, förutom 14 kursdagar, även vetenskaplig handledning under högst 12 månader samt granskning av projektplaner och rapporter.

Totalt finns cirka 600 färdiga VESTA projektrapporter. Du kan ta del av ett urval i vår projektkatalog, se strax intill. Inne i katalogen klickar du på "Typ" av projekt och väljer "VESTA". Du kan även du söka fram projekt genom att filtrera på ”Målgrupp”, ”Ämne” och ”Verksamhet” eller genom att ange en sökfras i fritextfältet.

VESTA - steg för steg

  • VESTA innehåller totalt tolv kursdagar utspridda under ca ett år och inleds med en introduktionsdag.
  • Kursdeltagarna får till uppgift att tänka ut ett ämne för projektet. Ett par månader efter introduktionsdagen blir det en kursvecka i grundläggande vetenskapsmetodik.
  • Alla tilldelas en vetenskaplig handledare.
  • Efter kursveckan ska kursdeltagaren tillsammans med sin handledare utarbeta en skriftlig projektplan som lämnas in till VESTAs granskningsgrupp för etisk bedömning och godkännande. Granskningsgruppen består av disputerade specialister i allmänmedicin.
  • Efter godkännande fortsätter arbete med att samla in data, analys och skrivande av rapport. Kursveckan följs av en tvådagarskurs i Evidensbaserad Medicin, föreläsningar om presentation och opponering, samt tre gruppseminarier för diskussion och genomgång av projektarbetena, utspridda under året.
  • Rapporterna lämnas in till granskningsgruppen för godkännande.
  • Kursen avslutas med en presentationsdag då kursdeltagarna presenterar sina arbeten och opponerar på någon annans.

Kontakt