Patientens förväntningar på vården studeras i ST-projekt

En patientcentrerad samtalsteknik innebär att patientens agenda sätts i förgrunden under samtalet. Det ska leda till ett ökat självbestämmande och delaktighet för patienten. Men hur ser patientens förväntningar på vården ut? Det vill ST-läkaren Andreas Oster på Barkarby vårdcentral veta i ett ST-projekt där både läkare och patienter reflekterar över frågan.

Under läkarutbildningen hade vi en hel del moment om patientensperspektivet. Att vara två likvärdiga parter under konsultationen där vi aktivt låter patienten medverka i beslut om vård och behandling och vara förmedlare av kunskap och erfarenheter. Jag har försökt bibehålla det tänket, men märkt att många förhåller sig till patientperspektivet på olika sätt i den kliniska vardagen. Det säger ST-läkaren Andreas Oster på Barkarby vårdcentral.  

Det föll sig därför naturligt för honom att vidare fördjupa sig i detta ämne i sitt ST-projektarbete, som även ska ligga till grund för ett forskningsprojekt.  
– Det finns begränsade studier om patientens förväntningar på vården utifrån både läkarens och patientens perspektiv. Syftet är att lyfta fram och belysa utmaningar med patientcentrering och bidra med mer kunskap, säger Andreas Oster. 

Data är redan insamlad i en större forskningsstudie från 2019, vid fem vårdcentraler och två rehabiliteringscentra i nordöstra Stockholm, om konsultationens hörnstenar av distriktsläkaren och med. dr Eivor Wiking, tillika Andreas handledare.

Andreas utgår från två frågeställningar med öppna svarsalternativ som 67 läkare och 113 patienter fyllt i den tidigare studien. Frågan till patienterna är: Vad har du för förväntningar på den fortsatta vården och omhändertagandet?Frågan till vårdgivarna är: Har det framkommit vad patienten har för förväntningar på den fortsatta vården och omhändertagandet? – Genom att bjuda in till dom frågorna får man mycket användbar och intressant information. Frågorna sticker ut lite eftersom de handlar om förväntningar av vård som komma skall, menar Andreas. 

Även om inte Andreas vill gå händelserna i förväg kan han redan nu se skillnader i hur patienter och läkarna svarat.  
– Läkarna beskriver väldigt mycket patientens förväntningar utifrån vårdgivarens uppdrag och perspektiv. Patienterna tänker på och oroar sig för helt andra aspekter som tillgänglighet, samordning och kontinuitet, säger Andreas och fortsätter: 
– Om vi kan belysa att vi som vårdgivare ibland har andra perspektiv än patienterna kan vi lättare se det från patientens sida och även överbrygga kommunikationsklyftan som lätt uppstår. Alla har ambitionen att hjälpa patienterna. Den stora utmaningen är att möta varje patient i rummet. Och skapa den långtgående kontakten och relationen. Det involverar vad den patienten vill, avslutar Andreas Oster. 

 

Vetenskaplig handledare: Eivor Wiking, med. dr, spec. allmänmedicinÖvriga medlemmar i forskargruppen: Gunnar Nilsson, professor i allmänmedicin ochChristina Olsson, med. dr, leg. fysioterapeut/sjukgymnastKlinisk handledare: Ernesto Calderon Ramirez, spec. allmänmedicin, Barkarby Vårdcentral