Digitalt "körkort" för bedömning av hudförändringar

Den 10 maj är det premiär för en webbutbildning som ska underlätta brett införande av teledermatoskopi i regionens primärvård. Den ska fungera som ett ”körkort” för specialister i allmänmedicin för att göra kliniska bedömningar av hudförändringar med stöd av dermatoskop.

Nyinsjuknandet i hudmelanom ökar mer än för någon annan cancersjukdom. Tidig diagnostik och operation är avgörande för en god prognos, men i dag tas många godartade förändringar bort i onödan. Med en satsning på teledermatoskopi i Region Stockholm blir det möjligt för läkare i primärvården att via en smarttelefon ta en bild och skicka till en hudläkare för snabbt svar istället för att behöva remittera patienten. Vinsterna är bland annat kortare ledtider och ökad diagnostisk kvalitet.

För att underlätta breddinförande har kunskapsteam CaPrim vid APC fått i
uppdrag av RCC Stockholm Gotland att utveckla en webbutbildning.  
– Den ska fungera som ett slags ”körkort” för specialister i allmänmedicin i att göra bedömningar av hudförändringar med stöd av dermatoskop. Minst två läkare per husläkarmottagning ska gå utbildningen, säger Elinor Nemlander vid APC och projektledare för webbutbildningen. 

Webbutbildningen består av moduler som bland annat innehåller klinisk och dermatoskopisk bedömning av hudförändringar, excision, samt handläggning av patienter enligt det nya arbetssättet med Dermicus. Utbildningen avslutas med en tentamen där 60 procent rätt krävs för att få körkortet. Webbutbildningen är kostnadsfri och tar totalt cirka 8 timmar, men kan genomföras i egen takt. 

Lansering sker 10 maj 2021. Först ut är personal vid ett 60-tal vårdcentraler. Fler ansluts successivt under hösten.
– Förhoppningen är att hela primärvården i regionen kommit igång senast sommaren 2022. Fullt genomfört kommer det att innebära att vi får hudläkares kompetens vid bedömning av misstänkta melanom direkt ute på vårdcentralerna som gör att vi kan hitta malignt melanom tidigare och även att färre hudförändringar tas bort i onödan, säger Elinor Nemlander vid APC.