Smärta

Långvarig smärta drabbar upp till hälften av befolkningen. Primärvården möter de flesta av de drabbade, smärta är den vanligaste orsaken till kontakt med primärvården. Att ge god vård vid långvarig smärta är ofta komplext och kräver ett utvecklat samarbete mellan professioner och vårdnivåer. Vi erbjuder fortbildning inom flera områden som är viktiga vid smärta. Välkommen att kontakta oss!

Boka vi kommer-seminarium: Långvarig smärta

Långvarig smärta är vanligt och upplevs ofta svårt att handlägga på ett bra sätt i primärvården. Ämnet är komplext, och en bra handläggning förutsätter samarbete både mellan olika personalkategorier. Vi diskuterar tillsammans vad ni kan göra på er arbetsplats för att förbättra vården för denna stora patientgrupp.

Välkommen att kontakta oss för att boka detta seminarium!

Vi är

  • Ett interprofessionellt team bestående av arbetsterapeut, distriktssköterska, fysioterapeut och läkare. 

Vi vill

  • Bidra till evidensbaserad, sammanhållen vård för personer med smärta, genom att sprida kunskap och stärka kompetens hos vård- och rehabiliteringspersonal i primärvården.

Vi gör

  • Utformar och arrangerar fortbildningsaktiviteter i form av föreläsning, seminarium eller workshop som kan vara uni- eller interprofessionella.
  • "Boka-vi-kommer” - vi skräddarsyr innehållet och arrangerar på den plats du önskar utifrån verksamhetens behov.
  • Informerar om aktuella händelser och tipsar om nyttiga verktyg via vår blogg.
  • Samarbetar med olika aktörer och nätverk inom vård- och rehabilitering av personer med smärta, såväl regionalt som nationellt.
  • Ingår i forskarnätverk.

 

Kontakt