Verktygslåda: Förbättringstrappa

Här finns verktyg som du kan använda i ditt förbättringsarbete. Olika verktyg kan användas för de olika stegen i förbättringstrappan.

Brainstorming

Ett kreativt sätt att locka fram idéer, lösningar på problem eller svar på frågor.

Effektiva möten

Effektiva möten är en mötesteknik där alla deltagare är delaktiga i mötet. Med hjälp av olika mötesroller och spelregler tar alla deltagare gemensamt ansvar för mötet och blir mer handlingskraftiga.

Fiskbensdiagram

En metod för att kartlägga och visualisera tänkbara orsaker till en viss effekt, ett visst utfall eller ett problem.

Flödesschema

Flödesschema. Ett verktyg för att visuellt beskriva en process.

Hisstal

Berätta om ert förbättringsarbete på ett kärnfullt och intresseväckande sätt.

Kartläggning av nuläget

Det första steget i förbättringsarbete.

Omröstning

En metod för att välja förbättringsidéer att arbeta vidare med.

PGSA

Testa er förbättringsidé i verkligheten i liten skala.

Pick-graf

En effektiv metod för att prioritera och välja bland förbättringsidéer.

SGSA

En metod för att standardisera och implementera nya arbetssätt.

TO GROW

En strukturerad samtalsmodell som används inom coachning.