Verktygslåda: Patientsamverkan

Letar du efter ett enkelt sätt att involvera patienter i förbättringsarbete? Ta del av denna verktygslåda som innehåller 25 verktyg och metoder som är till hjälp när du ska ta med patientperspektivet i ditt utvecklingsarbete.

Verktygen har olika svårighetsgrad, från de enkla du kan använda direkt utan större förberedelse eller kostnad till de som kräver lite mer resurser och tid. Du får tips om när det är lämpligt att använda verktyget, hur man gör, hur många personer som involveras, svårighetsgrad och flera goda exempel.

Berg- och dalbana

Metod för att fånga känslor eller stämningar i en grupp. När du startar ett teammöte, workshop eller annan gruppaktivitet.

Brukarrevision

Djupare insikt när brukare intervjuar brukare.

Dialogmöte

Metod för att utbyta information med patienter, närstående, invånare och intresseorganisationer.

Enkäter

Ett snabbt, billigt och enkelt sätt att få feedback av många patienter.

Fokusgrupp

Ett enkelt sätt att fråga om uppfattningar och åsikter.

Forskningspartners

Involvera patient, närstående eller brukare som berörs av forskningen som aktiva teammedlemmar.

Födelsedagskalaset

Upplev hur mycket lättare det är att förbättra när patienten är med i denna enkla övning.

Förslagslåda

Ett enkelt sätt att samla in patienters synpunkter och idéer om din verksamhet.

GBGA

Förbättra era möten genom att kontinuerligt utvärdera dem.

Kameradagbok

En bild säger mer än tusen ord. Kameradagboken är ett enkelt sätt att se vården ur patientens ögon.

Kär och galen

Lekfullt verktyg där ni får insikt i era patienters tankar och känslor om er verksamhet.

Patientberättelser

Ett utmärkt sätt att komma i kontakt med verkliga händelser och känslor.

Patientcentrerad rapport

Bjud med patienten i överrapporteringen för att göra patienten mer delaktig.

Patientenkät

Använd resultat i nationell patientenkät för att få ökad insikt i och kunskap.

Patienter i kvalitetsregisters styrgrupper

Ta med en patientrepresentant i er styrgrupp! Att se vårdprocessen ur olika perspektiv bidrar till insikter.

Patienter i team

Ta med patienten i teamet som har kompetenser som kompletterar på oväntade sätt.

Patientintervju

Intervjua patienten för att få ökad insikt om behov, upplevelser och förhoppningar.

Patientnämnd

Använd patientnämndens information om patienternas synpunkter för att utveckla er verksamhet!

Patientresa

Förstå patientens behov, beteende och upplevelse genom att lyssna aktivt och rita upp grafiskt.

Personas

Fiktiva beskrivningar av patienter med hjälp av befintliga data ökar förståelsen för patienters behov.

Resultat av vård (PROM)

Med PROM mäts patientens upplevelse av sin sjukdom och hälsa efter behandling eller annan intervention.

Skuggning

Bra och enkel ”prova på”-metod för att lära sig om patientens upplevelse av sina processer.

Tänka högt

Utvärdera en tjänst eller upplevelse genom att lyssna aktivt då patienten berättar högt vad den tycker, tänker och känner.

Upplevelse av vård (PREM)

Med PREM mäts patientens vårdupplevelser och nöjdhet med vården.

Upplevelsedagbok

Låt patienten berätta genom en dagbok och få ökad förståelse för hur vården kan förbättras.