Metoden: Motiverande samtal (MI)

Vill du bli bättre på att lyssna och föra samtal med patienter? Frågar du dig varför patienterna inte gör som ni kommit överens om? Är du dessutom intresserad av motivationens betydelse vid behandling? Då kan MI, Motivational Interviewing, eller på svenska; Motiverande samtal, passa dig!

Sök utbildningar och aktiviteter

Kolla in alla våra utbildningar, aktiviteter och evenemang i vår digitala katalog. Filtrera eller sök i fritext.

Vad är MI?

MI (Motivational Interviewing) är en evidensbaserad samtalsstil som kan förbättra samarbetet med patienten och öka följsamheten till behandlingen. Använd på rätt sätt, kan du med hjälp av samtalsstilen stödja patienten i förändringsarbetet – något som kan underlätta för dig som behandlare.

 

Vi vill

Bidra till att förbättra samtalen i vården och ge patienterna möjlighet till reflektion och därmed finna egna lösningar till förändringar genom att:

  • Utbilda personalen i de evidensbaserade samtalsverktyg som behövs för att möjliggöra MI-samtal.
  • Kvalitetssäkra personalens MI kompetens genom kontinuerlig handledning och direkt återkoppling av MI-samtalen.

Vi gör

  • Tar fram, kvalitetssäkrar och erbjuder utbildning i MI, för all vård- och rehabpersonal och chefer inom primärvården i Region Stockholm. Exempel på utbildningar: Grund- och fördjupningsutbildning samt uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet på avancerad nivå.
  • Erbjuder introduktion i MI ute på arbetsplatser i form av ”Boka vi kommer”.
  • Bedriver utvecklingsprojekt.
  • För de som genomfört grundkurs i MI erbjuder vi kostnadsfri kontinuerlig handledning för att de ska behålla och utveckla MI-kompetensen.
  • Förmedlar nyheter inom MI genom att hålla oss uppdaterade om vetenskapliga rön och utveckling inom området.

För att bibehålla och fördjupa kvalitet i våra utbildningar arbetar vi med ett skräddarsytt utvecklingsprogram för MI-utbildare. Programmet innehåller kontinuerlig uppföljning och kvalitetssäkring av innehåll, upplägg och genomförande av de utbildningar och den handledning i MI som vi erbjuder.

Kontakt