Motiverande samtal MI – vad är det?

  • Boka vi kommer

MI- Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att stödja människor till att göra en förändring ex av en levnadsvana. Vi kommer ut till er och låter er prova på MI utifrån er kliniska vardag.

Innehåll

Introduktion till Motiverande samtal med exempel på överlämnande av information ur ett MI-perspektiv.

Lärandemål

Känna till Motiverande samtal, MI.

Målgrupp

Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut/sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Rehabkoordinator, Sjuksköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare

Föreläsare

Anne Claesson och Jenny Lindrot, MI-utbildare.

Kostnad

Kostnadsfri

Kontakt

Jenny Lindrot

Vårdutvecklingsledare
Leg Dietist
MSc

Anne Claesson

Vårdutvecklingsledare
Leg Sjukgymnast
MSc

ASIH, APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Motiverande samtal, Levnadsvanor, Boka-vi-kommer, Rehabkoordinator