Motiverande samtal MI – vad är det?

  • 2022-12-31

  • 0 - 0

  • Boka vi kommer

Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till livsstilsförändring. Vi kommer ut till er och låter er prova på denna metod.

Innehåll

Introduktion till Motiverande samtal med exempel på överlämnande av information ur ett MI-perspektiv.

Lärandemål

Känna till Motiverande samtal, MI.

Föreläsare

Sofia Trygg Lycke, MI-utbildare.

Kostnad

Kostnadsfri

Kontakt

ASIH, APC, Motiverande samtal, Enhet: Levnadsvanor, Boka-vi-kommer