Alla kurser

Alla kurser inom psykisk hälsa

Här hittar du digitala kurser för alla professioner som arbetar med psykisk hälsa och beroendeproblematik på husläkarmottagningen.

Att leda husläkarmottagningen i arbetet med psykisk hälsa

Att leda husläkarmottagningen i arbetet med psykisk hälsa

Psykiatrisk diagnostik

Psykiatrisk diagnostik – grundkurs

Alkohol och hälsa

Alkohol och hälsa med 15-metoden

Att använda SOB

Att använda SOB – Stöd och behandling på husläkarmottagningen

Behandling för stress och utmattningsproblematik

Behandling av stress- och utmattningsproblematik

Beteendeaktivering vid depression.

Beteendeaktivering vid depression

Differentialdiagnostik

Differentialdiagnostik

Läkarens roll i teamet - utökade insatser för barn och unga

Läkarens roll i teamet – utökade insatser för barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Samverkan kring psykisk ohälsa hos barn och unga

Samverkan kring psykisk ohälsa hos barn och unga

Sjuksköterska psykisk hälsa

Sjuksköterska psykisk hälsa

Stegvis vård

Stegvis vård

Suicidriskbedömning

Suicidriskbedömning

Suicidriskbedömning - barn och unga

Suicidriskbedömning – barn och unga

Trauma och PTSD

Trauma och PTSD

Triagering inom psykisk ohälsa

Triagering inom psykisk ohälsa

Utökade insatser för barn och unga

Utökade insatser för barn och unga

Våld i nära relationer

Våld i nära relation